Program

Sett av datoene 6. og 7. mai 2020 allerede nå og bli med på Barnehage 2020

Har din barnehage satt av tid til planleggingsdager våren 2020? Ønsker du ny inspirasjon til hvordan du kan gjøre barnehagedagen enda bedre? Treffe gode kolleger og stifte nye bekjentskaper med andre som er opptatt av å løfte barnehagene enda et hakk?

Bli med på konferansen og fagmessen Barnehage 2020 på Lillestrøm og la deg inspirere og motivere av dyktige foredragsholdere.   

Barnehage 2020 retter seg mot alle som jobber i landets kommunale og private barnehager. Vi er godt i gang med utarbeidelse av programmet og kan love innholdsrike og spennende fagdager hvor du vil hente ny inspirasjon og kunnskap som du kan ta med deg tilbake til barnehagen. 

Registrer din e-postadresse og få programmet tilsendt så snart det slippes.

Send meg programmet 

Oppsummeringsvideo Barnehage 2018

Sett sammen ditt eget program

Barnehage 2020 omfatter flere parallelle foredrag som alle har som mål å øke kvaliteten i barnehagen. Vi jobber nå med å sette sammen et fyldig og innholdsrikt program hvor du skal finne foredrag innenfor mange av områdene i rammeplanen. Barnehage 2020 gir deg:  

inspirerende og kunnskapsrike foredragsholdere

barnehagerelevante utstillere i egen messedel

motivasjon, inspirasjon og ny kunnskap

Fagmesse med mange utstillere

Barnehage 2020 omfatter også en fagmesse der en rekke leverandører, organisasjoner og foreninger speiler mangfoldet innenfor barnehagesektoren. 

Registrer din e-postadresse her, så får du programmet så snart det slippes. 

Her ser du programmet fra Barnehage 2018

 

– Gode fagfolk vokser med et smil om munnen. 

Hva avgjør om du er en god fagperson? Og hvem blir andre i møte med nettopp deg? Tar du vare på deg selv?
Forskning viser at vi ofte byr på en faglig avstand mellom oss selv og de vi skal hjelpe fordi vi er redd for å gjøre større skade eller ikke kunne hjelpe. Barn og unge er de som lider mest under denne «frykten». Hva er så dette relasjonelle motet

Bianca Simonsen legger til rette for kunnskap og enkle verktøy som vil gi deg større relasjonelt mot, mer trygghet og større åpenhet i møte med barn og voksne i krise og sorg. Du vil i større grad kunne møte mennesker med hodet kaldt og hjerte foran. 

Bianca ble kjent for det norske folk i 2012 da hun delte sin historie i boken Etter verdens ende- en historie om å velge livet. I boken forteller hun om da hun som 31 åring opplevde sitt livs største utfordring da mannen hun elsket tok sitt eget liv, og hun ble enke og alenemor til tvillinggutter og fosterbarn. Boken ble en bestselger. Hennes kompetanse på kommunikasjon, relasjon og mennesker i utfordrende livssituasjoner er svært etterspurt i flere sektorer.

Hvordan være faglig og varm i hverdagen, slik at lojaliteten til barnet veier tyngre enn hensynet til kollegers følelser og meninger?

Når dagene er gode vet vi at det ikke finnes vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Men hva skjer når vi ikke finner nøklene inn til enkeltbarn, dersom utålmodighet og følelser overstyrer det gode arbeidet? Tar vi det opp, eller håper vi det går over? Veier lojaliteten til kollega og stemning tyngre enn lojaliteten til barnet?  

Velkommen til et foredrag hvor det vil fokuseres på den trygge, tydelige og rause voksenrollen, som både anerkjenner det gode arbeidet og tar fatt i det som smerter barn. Et slikt miljø må arbeides frem, og er en viktig nøkkel for å sikre at hvert eneste barn blir tatt imot og anerkjent. 

Liv Berit Heimstad Tønnessen er utdannet pedagog med fordypning i ledelse fra BI. Hun har spesialisert seg på å gi bistand til barnehager og skoler innenfor veiledning og lederstøtte ved implementering av rammeplan og dens voksenrolle. 

Hun har også gitt ut foreldreboka «Å velge det varme blikket» som har blitt en bestselger.

Barn og mobbing allerede i barnehagen er et tema småbarnsmamma Camilla Otterlei selv har fått erfare. Voksne i barnehagen som ikke ser, og hvis de ser – ikke klarer å gjenkjenne mekanismene og gripe inn. 

Alle fortjener en god hverdag og barndom, og det er de voksne som må sette kulturen. Det er de som må skape et inkluderende og godt miljø blant barna. Et miljø som omfavner ulikheter, som utjevner sosiale skiller og som legger til rette for gode vennskap.
Hennes historie og familiens kamp for at gutten skulle ha det like bra som andre barn i barnehagen ble til den prisbelønt boken, «Kunsten å møte en bjørn». 

Mange barn utsettes for og lever med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, men blir sviktet av dem som møter barna utenfor hjemmet. 
De fleste som jobber i barnehage har en eller flere ganger undret seg over noe et barn har sagt eller gjort. Undringen kan være et blaff eller en mer kronisk følelse av ubehag, uro og bekymring.
Men hva gjør du om en slik bekymring oppstår?

Inge Nordhaug er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og jobber til daglig med alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Han har i mange år undervist i temaet for blant annet ansatte i barnehage.

Hvorfor er de omsorgsfulle relasjonene så viktige for barns trygghet og mulighet til utforskning og lek? Hvilke forhold bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet? Hva kjennetegner sårbare barn og unge og hvordan kan barnehage tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse barna som sliter?

Svanaug Lunde er utdannet pedagog med mastergrad i spesialpedagogikk, og er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 
Hun har særlig ansvar for å utvikle førskoleopplegget i Agderprosjektet, i samarbeid med barnehagelærerne som deltar, og er en ettertraktet foredragsholder.

Noen type atferd utfordrer mer enn annen atferd. Det kan være den stille gutten som ikke svarer, som trekker seg unna i leken, som ofte sitter stille og leker med seg selv. Det kan være den høylytte jenta som forstyrrer og skaper uro og irritasjon. 

Holdninger, kunnskap og handlinger inn i møte med atferd som utfordrer. Hva trenger barna fra de voksne, og hva trenger de samarbeidende voksne fra hverandre for å forebygge atferdsutfordringer? Ingrid Lund kommer til Barnehage 2018 for å presentere nyere forskning og tiltak, samt sette et kritisk skråblikk på forståelsen av barns atferdsutfordringer i barnehagen.

Kan samfunnets kjønnsnormer begrense barns lek og muligheter? Hva vet vi om barn som bryter med normene for kjønn og seksualitet? Hvordan jobbe praktisk med likestilling i barnehagen? Og hvordan snakker vi med barn om kjønn og seksualitet? Rosa kompetanse tar opp temaer knyttet til kjønn, kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og inkluderende praksis - sett i lys av rammeplanen. 
Synne Hall Arnøy er avdelingsleder i Rosa kompetanse – en fagavdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ulike sektorer, nå også barnehageseoren. 

Norge er et flerkulturelt land – noe som også gjenspeiles i barnehagen. Men er barnehagen godt nok forberedt til å ta imot barn med innvandrerbakgrunn.  I dette foredraget Vil Leoul Mekonen først og fremst sette i gang tankeprosessene mer enn å gi fasitsvar om hvordan du bør møte barn og foreldre med annerledes etnisk, kulturell og språkligbakgrunn

Leoul Mekonen utdannet sosionom, tolk og har en master i helsefremmende arbeid. Han har i tillegg diverse erfaring i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge.

Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper hvor han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge. På fritiden driver han forebyggende dialogarbeid i minoritetsmiljøer, blant annet i samarbeid med trossamfunn og religiøse ledere rundt oppdragervold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, sosialkontroll og å fremme likestilling og integrasjon.

 

Opplever du at foreldremøtene ofte blir ren informasjonsdeling og med endeløse diskusjoner om alt fra merking av klær til hva barna kan spise og ikke spise? Trenger du inspirasjon og tips til hvordan du kam involvere deltakerne på en ny måte som tar foreldremøtene ett hakk videre?
Pål Tanggaard er partner i Lent AS og forfatter av «Prosesslederboka. Lær å lede gode prosesser og møter». Han kjenner knepene for hvordan du kan lykkes med å lede foreldremøtene på en involverende måte som gir eierskap og kreativitet blant foreldrene og kan bidra til nye ideer eller løsninger på utfordringer dere står i.

Tangaard legger vekt på to hovedelementer for at du skal kunne lykkes med å ta foreldremøtene til nye høyder:

• Hvilke spørsmål kan du stille som i seg selv skaper ønskede endringer?
• Hvilke deltakende metoder gjør at ALLE foreldrene kan bidra med sin kunnskap, ideer, spørsmål og nysgjerrighet.

Maten og måltidene i barnehagen er en ypperlig arena for å spre god kunnskap, utfordre smaksløker og sørge for at alle barn, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, opplever matglede og får gode vaner fra de første leveårene. 

Mange foreldre er også opptatt av hva barnet får servert og forventningene kan variere i det uendelige. Å vite at maten er velbalansert, rimelig og enkel å lage, samtidig som barna legger grunnlaget for et godt kosthold og god helse for resten av livet, skaper trygghet for alle. Både ansatte, barn og foreldre trenger inspirasjon og kunnskap for å ha trygghet rundt mat og måltider. 

Runa Spilling er utdannet klinisk ernæringsfysiolog med delemner/videre kursing innen positiv psykologi, helsepedagogikk og motiverende intervju. 

Hun brenner for å spre forståelig ernæringskunnskap som vi alle kan relatere oss til. Med økt kunnskap blir det lettere å gjøre de små og realistiske endringene som kan utgjøre store forskjeller i et langsiktig perspektiv, både for helsen og miljøet. 

Alle barn skal passe inn i barnehagen uansett hvem de er, er ett av budskapene på Barnehage 2018. Adrian Lund er hardt rammet av Tourettes, noe som innebærer mange ufrivillige lyder og bevegelser. På tross av dette har Adrian jobbet ti år i serviceyrket, og høsten 2016 stilte han som deltaker i 71˚ Nord. Adrian er ekspert på å utfordre sine egne komfortsoner, og vet hva som skal til for å mestre ting i livet – tross de utfordringene han har i sin hverdag.

Hvor går egentlig grensen for hva du kan oppnå, og hva skal faktisk til for å sette seg de store, hårete målene? Svaret på disse spørsmålene er like komplekse og store, som de er viktige.
Adrian Lund sitt foredrag blir en følelsesmessig berg- og dalbane om å leve livet med et handikap.

Foredragsholder Anja Hammerseng-Edin er en av Norges beste håndballspillere. Hun inspirerer deg til å være modig og gir deg styrke til å se muligheter i stedet for begrensninger! 

Hun kommer til Barnehage 2018 med sitt foredrag «Fearless».

I Norge er det stadig flere barn som lever i familier som opplever levekårstress som fattigdom, krevende boforhold, dårlig helse og vanskeligheter med å kunne delta i det sosiale liv. 

Karin Gustavsen er sosionom og sosiolog, og har mange års erfaring fra forskning og utvikling innen blant annet området levekår.

På Barnehage 2018 vil Karin snakke om hvordan barn på ulike måter rammes opplever levekårstress og hva vi kan gjøre for å bekjempe dårlige levekår i barnefamilier og sosiale ulikheter i oppveksten.

Barnehagen er i konstant utvikling og vi er opptatt av å vekke barnets nysgjerrighet, fantasi og kreativitet. Men, glemmer vi å utvikle og involvere de voksne i barnehagen?

 

Per Alnervik er førskolelærer, førskoleansvarlig og forfatter av boken "Utdannelsesledelse og kollegial utdanning i førskole" som han har han skrevet med Karin Alnervik.

 

Han mener voksnes deltakelse og kollegial læring er drivkraften bak en kontinuerlig utvikling av barnehagen – til det beste både for barna og ikke minst de voksne som skal jobbe sammen og etablere gode relasjoner til hverandre.

Truls Tømmerås er forsker ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har nylig fullført sin doktorgrad «Sosial ulikhet i forebygging av mentale helseproblemer hos barn»
Tidlige atferdsproblemer hos barn er en av de viktigste årsakene til senere psykiske vansker, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering på arbeidsmarkedet.

Truls snakker om hvordan man kan redusere sosiale forskjeller og psykiske vansker, og at TIBIR «Tidlig Innsats for Barn i Risiko» foreldreveiledning virker spesielt godt på barn som kommer fra ressurssvake og utsatte familier. Han mener risikofaktorene til sårbare barn kan være både i hjemmemiljøet og i barnehagen og at de dfte er det et samspill mellom risikofaktorer. For å lykkes med å hjelpe barnet er det viktig at både barnehagen og foreldrene samarbeider godt for å nå målet om sunn utvikling hos barn. 
Tømmerås kommer til Barnehage 2018 for å snakke mer om sin forskning på forebygging av psykiske vansker hos barn fra utsatte familier, og hvordan du som jobber i barnehage kan bistå til å se barna og ikke minst hjelpe 

Circle of security – eller trygghetsstirkelen – er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre.
Trygghetssirkelen skal gi deg verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Ida Brandtzæg og Guro Øiestad vil på Barnehage 2018 gi en introduksjon av modellen Circle of Security, og snakke om hvordan den kan være til hjelp for å fremme trygge relasjoner i barnehagen. De vil knytte modellen til konkrete utfordringer og eksempler, og på den måten gjøre innlegget relevant i barnehagehverdagen. 

Ida Brandtzæg er psykologspesialist og fagbokforfatter og ansvarlig for implementering av Circle of Security i Norden.
Guro Øiestad er psykologspesialist, fagbokforfatter og førstelektor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 

 Det er et paradoks at små og store konflikter mellom barn er noe av det vi opplever mye av i barnehagen, men også er det vi som håndterer og løser dårligst.
Vi tør ikke å snakke om konfliktene, men er mer opptatt av spising, antall dobesøk og bleieskift, mener barnehagelærer og trebarnspappa Sondre Bjaberg. Han har blant annet vært medvirkende i NRK-serien «Verdens beste pappa».

Sondre Bjaberg mener konflikter er en flott arena for å utvikle sosialkompetanse, og bli kjent med egne grenser og meninger.  Konflikter er ikke farlige, men det er hvordan vi voksne reagerer som kan øke konflikten og får den negativ. Vi må heller se på konflikter som en ressurs og et sted barna utvikler seg selv.

Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider som professor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun kommer til Barnehage 2018 for å fortelle om erfaringer fra Agderprosjektet og prosjektet «Lekbasert læring» som hun og professor Mari Rege har jobbet sammen om.  
I disse prosjektene har forskerne samarbeidet med norske barnehagelærere for å utvikle et nytt norsk førskoleopplegg. 

Barn er forskjellig, noen mer krevende enn andre. Du har de sårbarna barna som trenger ekstra oppfølging og hjelp i hverdagen, men hva med de barna som vi oppfatter som ekstra flinke? De barna som stiller mange spørsmål, har stort vokabular, er veldig nysgjerrige, som ikke alltid passer inn i leken, er sensitive for sosiale og emosjonelle opplevelser og samtidig viser et stort læringspotensial. De har også behov for å bli sett, forstått, stimulert og inkludert for å kunne trives i barnehagen. Ser du dem?

Ella er utdannet som barnepsykolog og arbeider som professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. 

Vi er sju millioner mennesker på jorden og alle er forskjellige. Så hvorfor er vi overrasket over at folk er forskjellige? 

Svenske Sara Lund – som hun av og til presenterer seg som, men også kjent som Claes Schmidt som hun ble født som, gjør stor suksess i Sverige med sitt foredrag fra mann til menneske. Hun kommer til Barnehage 2018, ikke for å snakke om seg selv som transvestitt, men hvorfor du mener det er rart at folk er forskjellige.

Saras primære formål er å inspirere publikum til å tenke nye tanker og få dem til å forstå at virkeligheten foregår akkurat nå.

I dette foredraget vil Sara inspirere, foredle og diskutere normer og verdier som styrer våre liv og hindrer oss i å tenke logisk. Her får du en blanding av humor og alvor og du blir utfordret til å våge å reflektere over deg selv og andre – uten å dømme.

Del siden på: