Program

Sett av datoene 6. og 7. mai 2020 og bli med på Barnehage 2020.

Meld deg på allerede nå og få Early bird-pris!

Har din barnehage satt av tid til planleggingsdager våren 2020? Ønsker du ny inspirasjon til hvordan du kan gjøre barnehagedagen enda bedre? Treffe gode kolleger og stifte nye bekjentskaper med andre som er opptatt av å løfte barnehagene enda et hakk?

Bli med på konferansen og fagmessen Barnehage 2020 på Lillestrøm og la deg inspirere og motivere av dyktige foredragsholdere.   

Barnehage 2020 retter seg mot alle som jobber i landets kommunale og private barnehager. Vi er godt i gang med utarbeidelse av programmet og kan love innholdsrike og spennende fagdager hvor du vil hente ny inspirasjon og kunnskap som du kan ta med deg tilbake til barnehagen. 

 

Meld deg på her!

Oppsummeringsvideo Barnehage 2018

Sett sammen ditt eget program

Barnehage 2020 omfatter flere parallelle foredrag som alle har som mål å øke kvaliteten i barnehagen. Vi jobber nå med å sette sammen et fyldig og innholdsrikt program hvor du skal finne foredrag innenfor mange av områdene i rammeplanen. Barnehage 2020 gir deg:  

inspirerende og kunnskapsrike foredragsholdere

barnehagerelevante utstillere i egen messedel

motivasjon, inspirasjon og ny kunnskap

Fagmesse med mange utstillere

Barnehage 2020 omfatter også en fagmesse der en rekke leverandører, organisasjoner og foreninger speiler mangfoldet innenfor barnehagesektoren. 

Foreløpig program Barnehage 2020 - flere foredragsholdere kommer!

Med forbehold om endringer i programmet.

Er du ute etter ny inspirasjon og nyttige tips til hvordan du kan bidra til å gjøre dine kolleger til dårligere mennesker, få brukt minst mulig av deg selv på jobb, nå bunnlinjen i livet og få dreisen på hvordan du gir tilbakemeldinger som demper lysten til endring og utvikling i barnehagen? 

Vil du rett og slett være en bidragsyter til å heve inkompetansen og dempe arbeidsgleden i barnehagen? 

Da er dette foredraget til dårlig leder Halvor Haukerud, akkompagnert av musikalsk ansvarlig Bjørge Verbaan, i Motarbeider noe du ikke bør gå glipp av på Barnehage 2020.

Halvor Haukerud er mannen bak konseptet Motarbeider, og her kan vi love deg et foredrag som både er lærerikt og underholdende. Med bruk av humor og ironi som verktøy utfordres du på hva som skal til for å slå beina under samarbeid, dempe arbeidsglede, forsure arbeidsmiljøet eller på andre måter sørge for å unngå utvikling og bærekraft.

Om foredragsholderen: 

 • Utdannet sivilingeniør fra NMBU. Har i tillegg bakgrunn som avdelingsingeniør og studiekoordinator, 20 års erfaring som skuespiller, instruktør, manusforfatter og produsent.
 • Har de siste årene holdt over 600 "worst-shops" og "motarbeidersamtaler", og ellers jobbet med andre organisasjonsforverrende tiltak.
 • Har blant annet skrevet manus til «Politiker for en dag» – et interaktivt besøkssenter for ungdom i Folketinget – København, og har også produsert en festforestilling i Den Norske Opera & Ballett.

Relasjoner er viktig for oss alle, og når barn og unge tilbringer så mange timer i barnehagen, er det å sørge for god relasjonskvalitet når de er der, av uvurderlig betydning.

Gode relasjoner fremmer ikke bare et positivt selvbilde og trivsel, men også læring. Det er derfor viktig at de voksne i barnehagen er flinke til å knytte relasjoner til barna, for relasjonene i barnehagen vil ha stor betydning også for relasjonskvaliteten i skolen, mener professor May Britt Drugli.

For at samspillet mellom barn og voksen skal være utviklingsfremmende, er det også helt avgjørende at det legges vekt på å skape et positivt klima på avdelingen. Ifølge professoren kan den kollektive samspillskvaliteten på en avdeling falle drastisk dersom for eksempel én av fire voksne ikke greier å inngå i det utviklingsfremmende samspillet.

På Barnehage 2020 får du høre mer om hvilken avgjørende betydning god relasjonsledelse har for det pedagogiske arbeidet med barna og hvorfor barnehagekvalitet er synonymt med samspillskvalitet og gode relasjoner.

Om foredragsholderen: 

 • May Britt Drugli jobber som professor i pedagogikk ved NTNU.
 • Er for tiden involvert i flere barnehageprosjekter og er særlig opptatt av relasjoner, samspill og god barnehagekvalitet. 
 • Har publisert en rekke vitenskapelige artikler, fagartikler og fagbøker (blant annet Liten i barnehagen, Liten begynner i barnehagen, Livsmestring og psykisk helse, samt Små barns læring). 

Små barn har i dag tilgang til nye medier og et stadig mer omfattende innhold, noe som bringer med seg nye muligheter for både lek, opplevelse og læring. Men hvordan sikrer vi oss at barn og unge bruker mediene på en trygg og bevisst måte? Og hvor går grensen mellom begeistring og bekymring for bruk av for digitale verktøy?

Trude Kyrkjebø har 20 års erfaring som pedagog og leder i barnehage, og er i dag stipendiat ved NTNU og ansatt NLA Høgskolen i Bergen. Hennes utgangspunkt er at barns digitale mediehverdag er plassert i familien og barnehagen som en sosial og kulturell ramme, hvor foreldresamarbeidet blir viktig for å skape gode hverdager for barn. Hvordan kan småbarnsforeldre engasjere seg i barnas mediehverdag på en god måte, og hvordan kan du som voksen i barnehagen være en god rollemodell?

Om foredragsholderen:

 • Har jobbet i barnehagen i 20 år, undervist på høgskole og forsker nå på rammeplanens føringer til digital praksis i barnehagen
 • Samarbeider med Barnevakten om digital oppstart i skolen i lys av fagfornyelsen
 • Opptatt av barn- og barndom, de yngste barna i barnehagen, digital praksis og barnehagelærerrollen, pedagogisk ledelse og foreldresamarbeid. 

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig er små barn sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. 

Heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak og uten store kostnader. I et barnehageperspektiv er det mange tiltak du kan gjøre sammen med barna – for å inspirere til gode holdninger som barna kan ta med seg videre i livet. 

I dette foredraget vil Naturvernforbundet inspirere deg og komme med gode tips til hvordan du med enkle grep kan få mindre plast og miljøgifter i din barnehage. 

Om foredragsholderne

Janne Melbye Gillgren:

Fagrådgiver i Naturvernforbundet for miljøvennlig forbruk og ansvarlig for plast og giftfrie barnehager. 

Master i Utviklingsadministrasjon og -ledelse med hovedvekt på bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Internasjonal prosjektlederutdannelse for NGO’er og sosiale bevegelser fra Gøteborg med fordypning i Latin-Amerika.

Bred organisasjonsbakgrunn, og har tidligere jobbet som organisasjonsrådgiver med medlemmer og givere, organisasjonsutvikling og kommunikasjon i Naturvernforbundet.

Per-Erik Schulze: 

Fagrådgiver i Naturvernforbundet for miljøgifter, mikroplast og forurensning 

Utdannet marinbiolog med gode referanser fra et av verdens ledende universitet for marin økologi i Australia (James Cook University) samt Universitetet i Oslo. 

Vært aktiv i miljøbevegelsen siden 1987 som tønnegraver, giftjeger, feltbiolog og fagrådgiver, siden 1997 som ansatt i Naturvernforbundet. 

Har variert bakgrunn fra utrednings - og rådgivningsoppdrag både for Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Teknologirådet og enkelte kommuner og bedrifter. 

Fikk Miljøringenprisen i 2015 og Hold Norge Rents utmerkelse Gullklypa i 2018.

Barnehagen er en viktig arena for å gi begynnende bevissthet rundt bærekraftig matforbruk og en forståelse og et ønske om å ta vare på naturen som vi har rundt oss.

Lek og aktiviteter i barnehagen kan tilrettelegges slik at barna får økt innsikt og forståelse for de matressursene som naturen der de bor byr på, og som igjen kan bidra til økt forståelse for veien fra mat til måltid. 

Hva med å la barna servere deilig hjemmelaget bjørkebladdrikke på årets sommerfest, eller en deilig løvetannsalat med brenneslepesto og granskuddboller? 

Temajobbing med kortreist mat virker samlende for fellesskapet, det gir mestring og man får utvidet smaksløkene.

La deg bli inspirert av Hanne Mette til å lage neste lunsj av ressurser du og barna kan finne i ditt nærområde.

Om foredragsholderen:

Hanne Mette K Vindvik er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og ernæring. Holder på med en master i tverrfaglig forebyggende folkehelsearbeid.

Har mer enn 20 års erfaring som assisten, pedagogisk leder, daglig leder og eier i ulike barnehager, de siste 13 årene i en friluftsbarnehage.

Genuint opptatt av et sunt og kortreist kosthold, og kan trylle frem de nydeligste rettene av det vi andre ser på som ugress. 

Jobber i dag som seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Leo Ajkic er med sin rungende røst og klare tale en nyskapende, uredd og engasjert mediepersonlighet. Det hele startet imidlertid med å bli sett og hørt og inkludert. 

Han er selv flyktning, fra Mostar i Bosnia, og kom til Norge som 11-åring. Med sitt brennende samfunnsengasjement og utradisjonelle tilnærming til de store og små spørsmålene i livet, har Leo flyttet og utfordret grenser mer enn én gang. 

På Barnehage 2020 vil han ta deg med på sin personlige reise om det å være på flukt fra krig, og til oppveksten i Bergen. Det hele krydret med et personlig skråblikk på både god og ikke så god integrering og inkludering.

Om foredragsholderen: 

 • Flyktet fra Mostar på grunn av borgerkrigen i Jugoslavia. Etter fire år på flukt kom familien til Norge. 
 • Startet med TV i Bergens Tidende allerede i 2007 og har flere programmer bak seg i P3. 
 • Programleder for Typen til på NRK3 hvor han ble nominert til publikumsprisen foran Gullruten 2013. I tillegg programleder for TV-serien Flukt på NRK 1, hvor sistnevnte resulterte i Fritt Ords honnørpris. Ble også kåret til beste mannlige programleder under Gullruten 2017 og serien vant ytterlige to priser, blant annet beste dokumentarserie. Var også nominert til publikumsprisen for programlederrollen. 

Thomas Giertsen er en av Norges mest kjente humorister med en lang karriere innen standup, scene- og tv-produksjon. Mange års erfaring i flere spennende bransjer og på mange nivåer har resultert i foredraget «Hvorfor mislykkes flinke folk»?

Det er en stor fornøyelse å overlate scenen på Barnehage 2020 til en av Norges morsomste menn. I dette muntre og samtidig tankevekkende foredraget gir Thomas deg forståelsen av hvorfor noen lykkes og andre ikke gjør det – og hva som skal til for å legge forholdene best mulig til rette for å lykkes med det man holder på med.

Thomas Giertsen deler også raust av sine erfaringer, og forklarer ikke minst hvor viktig det er å ha hodet med seg når beslutninger skal tas:

Det er ikke mulig å forandre på det vi opplever, og mulighetene vi får. Men det er mulig å tenke annerledes om det vi opplever, og mulighetene vi får.

Klarer vi det, er sjansen større for – ja, nettopp – å lykkes!

Om foredragsholderen: 

 • Norsk standup-komiker, humorist, produsent og skuespiller som er mest kjent fra TV-programmene Helt perfekt og Mandagsklubben på TVNorge, Torsdagsklubben på TV 2, samt flere stand-up forestillinger rundt om på landets scener.
 • I tillegg til opptredener på TV og scene, var han i 2003 aktuell som hovedrolleinnehaver i filmkomedien Kvinnen i mitt liv.
 • Er i tillegg produsent og kreativ leder i et eget produksjonsselskap – Feelgood Scene Film & TV.

Vi finner fint lite om tull og tøys i rammeplaner og stortingsmeldinger. Fenomenet har heller ikke blitt vist særlig oppmerksomhet i vitenskapelig sammenheng. Det er kanskje litt rart med tanke på hvor viktig det er for barna? Tiss, bæsj og promp går aldri av moten hos de små. Barn elsker å tulle og tøyse. Men hva handler dette fenomenet om? Og hvordan blir barns tull og tøys møtt av de voksne? Det er blant spørsmålene Sonja Kibsgaard stiller i sin nye bok Tull og tøys på ramme alvor i barnehagen.

Boken er også utgangspunktet for dette foredraget hvor Kibsgaard mener at barns særegne form for humor uttrykt gjennom tull og tøys har en særlig verdi i barns ofte overstyrte og regulerte hverdag. 

– Tull og tøys ligger hinsides målrettethet, pedagogisk planlegging og didaktiske definisjoner. Det er en formende kraft i barnets spontanitet og fandenivoldskhet, sier forfatteren. 

Om foredragsholderen: 

 • Dosent emeritus i pedagogikk ved DMMH. 
 • Gjennomført en rekke forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innenfor flerkulturalitet og barndom. 
 • Skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om lek, barnekultur, fortelling, minoritetsbarn, språk og tull og tøys. 
 • Har bidratt i en rekke programmet i radio og TV på NRK og er i tillegg en populær foredragsholder.

Vil du ha påfyll og ny kunnskap om hjernevennlig praksis i barnehagen? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksiseksempler? Grete Helle og Tom Rune Fløgstad har nylig skrevet boken «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke». 

I løpet av én time vil du få et innblikk i alt fra den livsviktige søvnen, til hvorfor Memory spill på nettbrett ikke nødvendigvis er hjernevennlig praksis! Du vil få se filmen om de grunnleggende ferdighetene som viser hva som skal til for at kroppen kan lære hjernen å tenke, og dessuten få masse tips og ideer til hvordan din praksis kan bli enda mer hjerne – (og dermed barne-) vennlig!

Om foredragsholderne:

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad er begge utdannet barnehagelærere, og har arbeidet sammen i Ringer i vann i 18 år hvor de driver utviklingsarbeid til barnehager og skoler gjennom blant annet kurs og opplæring, coaching, workshops, seminarer, studieturer og ved utarbeidelse av faglitteratur. 

De har skrevet sju fagbøker (hvorav tre er oversatt til tysk) sammen

Arrangerer pedagogiske konferanser og studieturer, og foreleser på egne og andres konferanser. 

Forskning har vist at risikofylt lek har en rekke sosiale, psykiske og motoriske utviklingspotensialer, men i et stadig mer sikkerhetsfokusert samfunn har vår beskyttelsestrang også invadert barns dagligliv. Dette har resultert i lover og regler når det gjelder barns lekemiljøer, samt en forsiktighetskultur blant barnehageansatte og foreldre. 

Er de mange sikkerhetstiltakene en positiv utvikling for barns opplevelser, utvikling og læring eller vil de mange begrensingene hemme barns utvikling? 

Ellen Beate Hansen Sandseter har forsket på barns risikolek i mer enn ti år. Hun ser blant annet en tendens til at mange barnehager innfører restriksjoner for å skjerpe sikkerheten til tross for at de ansatte mener det er unødvendig. Stor medieoppmerksomhet rundt ulykker, anbefalinger fra myndigheter og overbeskyttende foreldre blir trukket frem som årsaker til skjerpet sikkerhet. 

Konsekvensen av å begrense barna for mye kan være at vi får barn som ikke er i stand til å håndtere risiko, får begrenset motorikk og ikke er mentalt robuste nok til å takle utfordringer, mener forskeren ved DMMH.

Om foredragsholderen: 

 • Professor innen Seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronnings Mauds Minne.
 • Har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv.
 • Har i tillegg forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager.

Hedvig Montgomery advarer mot å tro at vi kan beskytte barna mot alt vondt. Vi må heller hjelpe dem igjennom motgangen for å komme sterkere ut på den andre siden.

– Vi må lære barn at livet går videre selv om du ikke ble invitert i en bursdag eller noe annet vanskelig skjer. Å bli avvist i lek er vondt. Men det kommer til å skje. Da skal vi voksne møte barna med veiledning og støtte, sier psykolog Hedvig Montgomery. 

Hun mener barnehagen har en viktig rolle i å hjelpe barna. Jo dårligere forutsetninger et barn har, jo viktigere er barnehagen for å la barna vokse og lære seg både om seg selv og fellesskapet.

Om foredragsholderen: 

 • Norsk psykolog med familieterapi som spesialitet. Har også jobbet mye med uttak og oppfølging av deltagere til ulike TV-produksjoner, spesielt reality-TV.
 • Holder kurs og foredrag for foreldre, lærere og andre om barn og utvikling, og er i tillegg medforfatter til bøker om utviklingspsykologi og barneoppdragelse som har kommet ut i en lang rekke land.
 • Deltar i Aftenpostens podkast Foreldrekoden, der hun gir råd til barnefamilier og svarer på spørsmål om deres hverdagsproblemer.

Del siden på: