Tull og tøys på ramme alvor i barnehagen

Tiss, bæsj og promp går aldri av moten hos de små. Barn elsker å tulle og tøyse. Men hva handler dette fenomenet om? Og hvordan blir barns tull og tøys møtt av de voksne?

Det er blant spørsmålene Sonja Kibsgaard stiller i sin nye bok Tull og tøys på ramme alvor i barnehagen, og som hun skal snakke mer om på Barnehage 2020.

Lite i rammeplanen

Vi finner fint lite om tull og tøys i rammeplaner og stortingsmeldinger. Fenomenet har heller ikke blitt viet særlig oppmerksomhet i vitenskapelig sammenheng. Det er kanskje litt rart med tanke på hvor viktig det er for barna. For tull og tøys er sentralt i barnekulturen. Det er lett, lystig, latterfremkallende og ligger hinsides målrettethet, pedagogisk planlegging og didaktiske definisjoner, mener Sonja Kibsgaard som tar utgangspunkt i sin nye bok i foredraget på Barnehage 2020. 

Tull og tøys er formende kraft i barns uttrykksmåter, spontanitet og fandenivoldskhet. Tull og tøys gir barnet en letthet i tilværelsen - med både lek, latter, erting og opprør i seg. Det er livgivende og helt nødvendig for barns væren i verden. Men det er veldig ulikt hvordan vi voksne responderer på tull og tøys, sier forfatteren. 

Ta del i barnets humor

I foredraget på Barnehage 2020 setter hun søkelys på hva tøys og tull er og hvorfor det har en verdi – særlig for barn – samtidig som det ofte provoserer voksne. Et sentralt spørsmål er hvordan personalet i barnehagen, men også foreldre, møter barns plutselige fjasing når det minst forventes og hvordan voksnes evne til improvisasjon og evne til å gi seg hen til latter og lystighet, kan påvirke hverdagen positivt i barnehagen. 

Se hele programmet og meld deg på!

– Tull og tøys kan også være en måte personalet kan møte usikkerhet og tilbakeholdenhet hos barn på for å skape trygghet og rom for å tørre og åpne seg, påpeker Kibsgaard.

Hun er opptatt av at for barna er tull og tøys er høyst alvorlig og alltid vil være en viktig del av barns væremåte. Da er det viktig at også de voksne vet hvordan de skal respondere når barnet snakker om bæsj, tiss og promp før det bryter ut i høylytt latter.

På Barnehage 2020 får du gode og inspirerende tips til å ta del i barnets humor. 

 

Om foredragsholderen: 

  • Dosent emeritus i pedagogikk ved DMMH. 
  • Gjennomført en rekke forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innenfor flerkulturalitet og barndom. 
  • Skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om lek, barnekultur, fortelling, minoritetsbarn, språk og tull og tøys. 
  • Har bidratt i en rekke programmet i radio og TV på NRK og er i tillegg en populær foredragsholder.

Se hele programmet og meld deg på!

No Comments

Add a Comment

Del siden på: