Slik fikk Anett barna til å bli miljøengasjerte gjennom leken

For barna i Den blå appelsin Kanvas-barnehage er det like naturlig å plukke opp søppel i veikanten som å leke gjemsel Nå vil barnehagelærer Anett Holmvik gi deg gode tips på Barnehage 2020 om hvordan du gjennom leken kan skape et miljøengasjement hos barn i barnehagen.

Anett Holmvik har fagfordypning innen bærekraftig utvikling og er utnevnt «miljøvernminister» i Den blå appelsin Kanvas-barnehage i Oslo. Den oppgaven har hun hatt siden hun ble ansatt i 2016, og fikk da ansvaret for å drive frem et prosjekt om bærekraftig utvikling. Så vellykket har

arbeidet vært at Anett nå deler erfaringene med andre barnehager. Og nå kommer hun også til
Barnehage 2020 for å fortelle mer om prosjektet «Lekende møter på veien mot bærekraftig
utvikling».

En av fire foredrag fra barnehagene selv

PBL inviterte i vinter hele barnehagesektoren til å dele sine erfaringer og suksesshistorier med resten av sektoren gjennom å holde eget foredrag på Barnehage 2020. Responsen fra sektoren var stor med mange gode innsendte forslag fra hele landet. Anett Holmvik er en av fire foredragsholdere som er trukket ut til å holde foredrag på Barnehage 2020. Det synes miljøpedagogen fra Kanvas er stor stas.

De tre andre foredragsholderne er:

Kjetil Krogstad og Kaja Slåttedalen- Inspirasjonspedagogene

Anette Lauareid Hovda - Tilknytning

Oda Bjerknes – Oda Bjerknes - utforskende arbeid med realfag

Barnehage 2020 er en nasjonal konferanse og fagmesse som arrangeres på Lillestrøm 6. og 7. mai. Arrangementet retter seg mot alle som jobber i landets kommunale og private barnehager. Du får to dager med faglig påfyll for kun 1990 kroner.

Meld deg på Barnehage 2020

Kuttet blåsokkene

For Anett er det viktig at miljøengasjementet skal komme fra barna selv – men det er de voksne som legger til rette for at dette kan skje.

– Det hjelper lite at jeg forteller hvordan ting burde være – ungene må selv erfare at de kan påvirke de voksne til å ta bedre vare på miljøet. Det vil jeg gjerne at de gjør gjennom leken, forklarer hun.
I den Blå appelsin Kanvas-barnehage ønsket de å kutte ut blåsokkene. Anett kunne enkelt fjernet blåsokkene fra garderoben, men hun ville gjerne gi barna en forståelse av hvorfor de ble fjernet. I stedet for å fjerne sokkene begynte personalet å synliggjøre de store mengdene plast som ble brukt hver eneste dag.
– Vi samlet alle plastsokkene som ble brukt i løpet av en dag og hengte disse opp i poser i taket. Dette gjorde vi over flere uker slik at vi fikk en god oversikt over hvor mye plast det faktisk ble etter hvert, forklarer Holmvik.


Vekket et naturlig engasjement

Synliggjøringen var med på å skape en holdningsendring hos voksne og barn. Etter hvert ble ungene veldig opptatt av plastbruken, og de fikk være med på å bestemme at plastsokkene
måtte kuttes ut. De var ifølge Holmvik også flink til å si ifra til de voksne.

– Å fortelle de voksne hva som er rett og galt er det beste unger vet, sier hun og smiler.

I dag er blåsokkene helt borte og foreldrene ble bedt om å ta med tøynett til vått og skittent tøy.

Gjennom prosjektet har hun sett hvordan ungene har utviklet miljøengasjementet sitt, ikke minst gjennom lek.

– Vi ser mye på Planetpatruljen på NRK og ungene har fått et stort engasjement av dette. De leker at de er i Planetpatruljen og viser interesse for å ta vare på miljøet, forteller hun.

Skal fortsette med nye prosjekter

Målet til Anett Holmvik var gjennom prosjektet å etablere holdninger og verdier hos barna for å gi dem gode forutsetninger for å kunne ta vare på kloden og miljøet. I dag ser hun at å snakke om miljøet og å gjøre bærekraftige valg har blitt en naturlig del av hverdagen i barnehagen.

Miljøengasjementet hentes inn i andre pedagogiske sammenhenger, og prosjektet har aldri formelt blitt avsluttet. Anett Holmvik ser også for seg at prosjektet blir hentet opp igjen som et rent
miljøprosjekt igjen.

– Tanken er at vi skal gjenta dette arbeidet med jevne mellomrom slik at alle aldersgruppene får
delta i løpet av barnehagetiden.

Vil du høre mer om hvordan Anett fikk frem engasjementet gjennom leken? Kom på Barnehage 2020
og få med deg foredraget hennes «Lekende møter på veien mot en bærekraftig utvikling».

 Meld deg på Barnehage 2020

 

 

Del siden på: