Bedre skolestart med mer lek

Hvordan kan femåringene sikres et best mulig og likt utgangspunkt når de begynner på skolen? Forsker Ingunn Størksen i Agderprosjektet kommer til Barnehage 2018 for å fortelle mer om lekens viktige betydning. 

Agderprosjektet er et forskningsprosjekt i samarbeid med barnehagelærere fra Sørlandet, hvor målet har vært å utvikle og forske på et lekbasert opplegg som kan gi femåringer et bedre og likere utgangspunkt før skolestart. 

Det nye opplegget for femåringene fokuserer på språk, tidlig matematikk, sosial kompetanse og selvregulering. Innen disse områdene har prosjektet i samarbeid med barnehagelærerne laget 130 leker og aktiviteter som kan brukes som en ressurs i samlinger. Disse kom ut i bokform 7. mai – til inspirasjon for alle barnehager i hele landet. 
– Forskning viser at barn som har gode evner innen disse fire områdene vil tilpasse seg godt faglig og sosialt på skolen, sier professor Ingunn Størksen. 

Hun påpeker at ingenting kan erstatte den gode pedagogen.
– Derfor vektlegger opplegget også de gode relasjonene og den lekne tilnærmingen hvor barns medvirkning står sentralt. 

Meld deg på Barnehage 2018 du også

Ifølge Ingunn Størksen har prosjektet som startet opp i 2014, vært veldig vellykket og tilbakemeldingene fra barnehagelærerne som har deltatt er svært gode. 

– Dette viser nok at vi har truffet med tema og metode. Vi hadde mange runder frem og tilbake med forelesninger, forslag til leker og aktiviteter, utprøving i barnehagene, innspill til justering, og forslag til nye aktiviteter. På denne måten er det nye opplegget for femåringer forankret både i eksisterende teori og forskning, og i den virkelige hverdagen i norske barnehager.  

Størksen har registrert at flere har uttalt at de har vært redde for at det nye opplegget skulle bringe mer skole inn i barnehagen, men i virkeligheten har det motsatte skjedd. 
– Barnehagelærerne har gitt tilbakemeldinger i spørreskjema på at de nå arbeider mer med lekbaserte aktiviteter og mindre med typisk «skolske» aktiviteter når de er sammen med femåringene. Nær sagt alle rapporterer at de vil fortsette å bruke lekbasert læring, enten ved å følge opplegget ganske likt som ved første implementering, eller som et ressurshefte som de kan hente mange morsomme leker og aktiviteter fra ved behov. 

Ingunn Størksen skryter av samarbeidet forskerne har hatt med barnehagelærerne som har deltatt i Agderprosjektet og ser frem til å dele kunnskapen med hele Barnehage 2018. 

– Jeg gleder meg til å dele det vi har utviklet på Agder med barnehagefolk fra hele landet. Lekbasert læring kombinerer det beste fra to verdener, og utgjør derfor en spennende kombinasjon av forskningsbasert kunnskap og norsk barnehagetradisjon. 

Les også:
Rimeligere og bedre konferanse får du ikke
– Et fruktfat av faglig påfyll

Del siden på: